min min min
miesiac dzien
min

Grążel żółty

Chroniona roślina wodna, tworząca wraz z biało kwitnącymi grzybieniami zespół "lilii wodnych"

12 listopada 2011

Grążel żółty (Nuphar lutea)

Wizytówka: Bylina o owalnych pływających liściach i żółtych kwiatach z łopatkowatymi płatkami korony. W Polsce jeszcze dość pospolita na niżu. Występuje w stojących i wolno płynących wodach o różnym stopniu żyzności. Razem z grzybieniami białymi jest gatunkiem charakterystycznym dla fitocenoz zespołu Nupharo-Nymphaeetum albae. Objęta ścisłą ochroną gatunkową.

Status w regionie: Grążel żółty występuje w we wszystkich kompleksach stawowych w Dolinie Baryczy, nigdzie nie jest jednak bardzo liczny. Ponadto, występuje też na samej Baryczy, jej dopływach, oraz na starorzeczach.

Gdzie obserwować: Najlepszymi miejscami do obserwacji grążeli są starorzecza pod Sułowem, gdzie najlepiej zachowały się fitocenozy z udziałem tego gatunku. Grążele można też obserwować na Prądni (m.in. koło jazów w Rudzie Milickiej i Grabownicy), a także w kompleksie Stawno (np. na małym bezimiennym stawku przy przepompowni między stawami Wilczym Dużym a Słowianem, obok którego przechodzi ścieżka przyrodnicza) i Radziądz (staw Północny).

Kiedy wypatrywać: Grążel żółty kwitnie w okresie od czerwca do września.

tekst: Bartosz Smyk