min min min
miesiac dzien
min

Grzybienie białe

Biało kwitnąca chroniona roślina wodna o pływających liściach, zwyczajowo zwana lilią wodną lub nenufarem

12 listopada 2011

Grzybienie białe (Nymphaea alba)

Wizytówka: Bylina o kolistych pływających liściach i charakterystycznych dużych białych kwiatach. W Polsce dość pospolita na niżu. Występuje w stojących i wolno płynących wodach (stawy, starorzecza, zakola rzek) - od mezotroficznych do eutroficznych. Ulubionym miejscem występowania są zaciszne płytkie zatoki. Razem z grążelem żółtym jest gatunkiem charakterystycznym dla fitocenoz zespołu Nupharo-Nymphaeetum albae. Objęta ścisłą ochroną gatunkową.

Status w regionie: W przeciwieństwie do grążela, grzybienie białe występują w Dolinie Baryczy w niewielu miejscach. Stwierdzono je na niektórych stawach i na rowach opaskowych w kompleksach Radziądz i Stawno oraz na stawach koło Janisławic.

Gdzie obserwować: Najlepsze miejsca do obserwacji grzybieni znajdują się w kompleksach Radziądz i Stawno. Są to użytej ekologiczny "Staw Północny" (północno-wschodnia odnoga staw Starego w kompleksie Radziądz) oraz rów opaskowy stawu Golica koło Dymin (kompleks Stawno).

Kiedy wypatrywać: Okres kwitnienia grzybieni białych trwa od czerwca do września.

tekst: Bartosz Smyk