min min min
miesiac dzien

min

rok 2011

1.I - 31.XII.2011

02 stycznia 2012

Obserwacje rzadkich ptaków w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2011 roku:

2.IIbernikla kanadyjska (Branta canadensis) – 1 ad. – rozlewiska Orli i Baryczy na zachód od Chodlewa (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

3.IIdrzemlik (Falco columbarius) – 1 samica/ juv. – Chodlewo (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

3.IIgęś mała (Anser erythropus) – 1 ad. – rozlewiska Orli i Baryczy na zachód od Chodlewa (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (lista dyskusyjna PTAKI)

6.IIbernikla kanadyjska (Branta canadensis) – 1 ad. – rozlewiska Baryczy koło Pobieli (gm. Wąsosz); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

6.IIbernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1 os. – rozlewiska Orli i Baryczy na zachód od Chodlewa (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz, P. Kołodziejczyk (lista dyskusyjna PTAKI)

6.IIrzepołuch (Carduelis flavirostris) – 25 os. – Wąsosz (gm.); W. Lenkiewicz, P. Kołodziejczyk (Ptaki Śląska 19)

10.IIdrzemlik (Falco columbarius) – 1 os.Wróbliniec (gm. Milicz); L. Matacz (Ptaki Śląska 18)

12.II-9.III – bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1 ad. – pola koło Osieka (gm. Żmigród); S. Karpicki i inni (www.komisjafaunistyczna.pl)

12-22.IIbernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1 imm. – pola koło Osieka i Powidzka (gm. Żmigród); S. Karpicki i inni (www.komisjafaunistyczna.pl)

12.IIdrzemlik (Falco columbarius) – 1 samiecpola koło Osieka (gm. Żmigród); S. Karpicki (lista dyskusyjna PTAKI)

27.II – 1.III – bernikla kanadyjska (Branta canadensis) – 4 os. – kompleks Żeleźniki (gm. Milicz); P. Pawlak (www.birdwatching.pl)

13.IIIbernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1 ad. – staw Grabownica, kompleks Stawno oraz pola koło Czatkowic (gm. Milicz); W. Lenkiewicz i inni (www.komisjafaunistyczna.pl)

18.III-26.XII – mewa siodłata (Larus marinus) – 1 imm. (3. rok życia) – kompleksy Jamnik, Radziądz i Ruda Żmigrodzka (gm. Żmigród), kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); W. Lenkiewicz i inni (Ptaki Śląska 18, 19)

20.IIIogorzałka (Aythya marila) – 1 samiec – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

30.IIImewa żółtonoga (Larus fuscus) – 4 ad. – staw Trzcielin Wielki, kompleks Przygodzice (gm. Przygodzice); R. Kaczmarek (www.birdwatching.pl)

2.IVmewa żółtonoga (Larus fuscus) – 2 ad. – staw Trzcielin Wielki, kompleks Przygodzice (gm. Przygodzice); R. Kaczmarek (www.birdwatching.pl)

17.IVgęś mała (Anser erythropus) – 1 ad. – kompleks Stawno (gm. Milicz); W. Lenkiewicz (lista dyskusyjna PTAKI)

17.IVkulik mniejszy (Numenius phaeopus) – 1 os. – kompleks Potasznia (gm. Milicz); W. Lenkiewicz (lista dyskusyjna PTAKI)

21.IVrybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia) – 4 ad. – stawy koło Rudy Żmigrodzkiej (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

21-24.IVohar (Tadorna tadorna) – 2-3 ad. – kompleks Ruda Żmigrodzka (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

22.IVohar (Tadorna tadorna) – 2 samce – kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 18)

23.IVhełmiatka (Netta rufina) – 2 os. (para) – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (lista dyskusyjna PTAKI)

1.Vszczudłak (Himantopus himantopus) – 2 ad. (para) – kompleks Stawno (gm. Milicz); B. Smyk, A. Czuryło, L. Duduś, T. Maszkało, P. Wujda (www.komisjafaunistyczna.pl)

7.V-11.VI, 21.VIIIczerniczka (Aythya collaris) – 1 samiecstawy Duża Grabówka, Mewi Mały i Mewi Duży, kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); W. Lenkiewicz i inni (www.komisjafaunistyczna.pl)

7.Vlodówka (Clangula hyemalis) – 1 os. – stawy koło Rudy Żmigrodzkiej (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (lista dyskusyjna PTAKI)

14.Vostrygojad (Haematopus ostralegus) – 1 ad. – kompleks Potasznia (gm. Milicz); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 18)

21.Vbernikla kanadyjska (Branta canadensis) – 1 os. – kompleks Niezgoda (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (forum.przyroda.org)

15.V-23.VIhełmiatka (Netta rufina) – 1 – 2 ad.– stawy Duża Grabówka i Mewi Duży, kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); S. Karpicki i inni (forum.przyroda.org, www.birdwatching.pl)

25.Vczapla nadobna (Egretta garzetta) – 1 ad. – kompleks Przygodzice (gm. Przygodzice); R. Kaczmarek (www.birdwatching.pl)

31.Vohar (Tadorna tadorna) – 1 samiec – kompleks Potasznia (gm. Milicz); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

3, 10.VI, 25.VII – ogorzałka (Aythya marila) – 1 samiecstaw Mewi Duży, kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); P. Kołodziejczyk, A. Kuźnia (www.birdwatching.pl)

3.VI-10.IX – bernikla kanadyjska (Branta canadensis) – 2 os. – kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); P. Kołodziejczyk i inni (Ptaki Śląska 18, 19)

19.VIIbiegus rdzawy (Calidris canutus) – 1 ad. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); T. Szymala (www.birdwatching.pl)

24.VIIszlamnik (Limosa lapponica) – 1 ad. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); T. Szymala (www.birdwatching.pl)

24.VIIogorzałka (Aythya marila) – 1 samiecstaw Mewi Duży, kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); A. Kuźnia (forum.przyroda.org)

24, 25.VIIczapla purpurowa (Ardea purpurea) – 1 juv. – kompleks Przygodzice (gm. Przygodzice); M., A., E., M. Radziszewscy, A. Kuźnia, R. Kaczmarek, M. Kleczewski (www.birdwatching.pl)

27.VIIhełmiatka (Netta rufina) – 2 os. (samiec i samica) – kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); A. Kuźnia (forum.przyroda.org)

29.VIIohar (Tadorna tadorna) – 3 juv. – stawy Nasienne, kompleks Radziądz (gm. Żmigród); T. Szymala (www.birdwatching.pl)

29.VII-26.IX – kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea) – 1 os. – kompleks Stawno (gm. Milicz), kompleks Radziądz (gm. Żmigród); H. Sztwiertnia i inni (Ptaki Śląska 18) - ptak z obrączką hodowlaną

30.VII-9.VIIImewa siodłata (Larus marinus) – 1 os. – staw Golica, kompleks Stawno (gm. Milicz); A. Kuźnia (Ptaki Śląska 18)

31.VIIślepowron (Nycticorax nycticorax) – 1 juv. – staw Słoneczny Górny, kompleks Stawno (gm. Milicz); T. Maszkało, K. Jasnosz

2.VIIIkulik mniejszy (Numenius phaeopus) – 4 os. – staw Golica, kompleks Stawno (gm. Milicz); A. Kuźnia (forum.przyroda.org)

3.VIIIhełmiatka (Netta rufina) – 1 samieckompleks Stawno (gm. Milicz); A. Wasińska, B. Czyż (forum.przyroda.org)

5.VIII - orlica (Larus ichtyaëtus) - 1 os. - staw Grabownica, kompleks Stawno (gm. Milicz); B. Czyż, A. Wasińska (forum.przyroda.org)

8.VIIIhełmiatka (Netta rufina) – 3 os. – staw Mewi Duży, kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); A. Kuźnia (www.birdwatching.pl)

18.VIII-26.IX – kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea) – 1 os. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród), kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); W. Lenkiewicz i inni (Ptaki Śląska 18)

17.IX.2011-15.I.2012 – szablodziób (Recurvirostra avosetta) – 1 os. – kompleksy Radziądz i Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz i inni (Ptaki Śląska 18)

18.IXpłatkonóg szydłodzioby (Phalaropus lobatus) – 1 juv.kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz, D. Zelig, T. Szymala, A. Kuźnia (www.birdwatching.pl)

16.IXkamusznik (Arenaria interpres) – 3 juv. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

18.IXpiaskowiec (Calidris alba) – 1 os. – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

25.IXpiaskowiec (Calidris alba) – 1 os. – staw Jeleni III, kompleks Radziądz (gm. Żmigród); T. Drazny, Z. Marciniak (lista PTAKI)

25.IXhełmiatka (Netta rufina) – 1 samiec – staw Żabieniec Mały, kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); T. Drazny, Z. Marciniak (lista PTAKI)

25.IX-25.XII – ohar (Tadorna tadorna) – 1-2 ad. – kompleks Stawno (gm. Milicz); W. Lenkiewicz i inni (Ptaki Śląska 19)

30.IX, 5.Xbiegus rdzawy (Calidris canutus) – 1 os. – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

1.X – bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1 os. – Ostoja konika polskiego, Milicz; B. Smyk

2, 24.Xszlamnik (Limosa lapponica) – 1 os. – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); A. Kuźnia, W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 18)

2-8.Xbernikla obrożna (Branta bernicla) – 1 os. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); A. Kuźnia, T. Szymala (www.birdwatching.pl), W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

4.Xsokół wędrowny (Falco peregrinus) – 1 juv.Nowa Wieś Goszczańska (gm. Twardogóra); L. Matacz (forum.przyroda.org)

4, 9.Xogorzałka (Aythya marila) – 1 samiec – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

4-10.Xszlamnik (Limosa lapponica) – 1 juv. – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

8.X – bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1 juv. – staw Duża Grabówka, kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); W. Lenkiewicz, A. Kuźnia (www.birdwatching.pl)

9.Xmandarynka (Aix galericulata) – 1 samiecstaw Duża Grabówka, kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); W. Lenkiewicz, A. i T. Tańczuk (www.birdwatching.pl)

12.Xsokół wędrowny (Falco peregrinus) – 1 juv.staw Duża Grabówka, kompleks Ruda Sułowska (gm. Milicz); J. Ratajczak (lista PTAKI)

13.Xogorzałka (Aythya marila) – 1 samica – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

15.X – mewa żółtonoga (Larus fuscus) – 2 ad. – staw Trzcielin Wielki, kompleks Przygodzice (gm. Przygodzice); R. Kaczmarek (www.birdwatching.pl)

16.X – drzemlik (Falco columbarius) – 1 os. – Olszówka (gm. Twardogóra); L. Matacz (forum.przyroda.org)

21.X – mewa żółtonoga (Larus fuscus) – 1 juv. – staw Jamnik Dolny, kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz, L. Matacz (forum.przyroda.org)

23.X – mewa żółtonoga (Larus fuscus) – 1 juv. – staw Jan, kompleks Potasznia (gm. Milicz); W. Lenkiewicz (forum.przyroda.org)

23, 30.X – mewa żółtonoga (Larus fuscus) – 1 juv. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (forum.przyroda.org)

23, 25.Xszlamnik (Limosa lapponica) – 1 juv. – kompleks Żeleźniki (gm. Krośnice); W. Lenkiewicz, L. Matacz (forum.przyroda.org)

28.Xmewa trójpalczasta (Rissa tridactyla) – 1 juv. – staw Grabownica, kompleks Stawno (gm. Milicz); Z. Kajzer, P. Malczyk, J. Lontkowski (www.komisjafaunistyczna.pl)

28, 31.Xgęś mała (Anser erythropus) – 3 ad. – kompleks Stawno (gm. Milicz); P. Malczyk i inni (www.komisjafaunistyczna.pl)

29.Xaleksandretta obrożna (Psittacula krameri) – 1 samica – Ruda Milicka (gm. Milicz); J. Lontkowski i inni (www.komisjafaunistyczna.pl) – prawdopodobnie uciekinier z niewoli

1.X-26.XIIczarnowron (Corvus corone) – 1 os. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz, A. Kuźnia (Ptaki Śląska 19)

30.Xmewa żółtonoga (Larus fuscus) – 1 juv. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); L. Matacz (lista PTAKI)

30.X-13.XIgęś mała (Anser erythropus) – 1 ad. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (lista PTAKI)

2.XIgęś mała (Anser erythropus) – 1 ad. – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); A. Kuźnia, T. Szymala (www.komisjafaunistyczna.pl)

4, 6.XIgęś mała (Anser erythropus) – 3 ad. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); M. Domagała i inni (www.komisjafaunistyczna.pl)

6.XIgęś mała (Anser erythropus) – 1 juv. – Gąski (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (www.komisjafaunistyczna.pl)

8.XI, 7.XII – bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1 ad. – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); G. Orłowski, L. Matacz (www.komisjafaunistyczna.pl)

10-11.XIgęś mała (Anser erythropus) – 1 juv. – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz, A. Kuźnia, T. Grochowski (www.komisjafaunistyczna.pl)

10-13.XIgęś mała (Anser erythropus) – 3 ad. – kompleks Jamnik (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz i inni (www.komisjafaunistyczna.pl)

12.XI, 29.XII – nur rdzawoszyi (Gavia stellata) – 1 os. – staw Stary, kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (Ptaki Śląska 19)

14.XI – drzemlik (Falco columbarius) – 1 os. – Sieczków (gm. Żmigród); K. Ostrowski

14.XImewa żółtonoga (Larus fuscus) – 1 ad. – staw Jamnik Dolny, kompleks Jamnik (gm. Żmigród); B. Smyk, M. Kozik, T. Maszkało, K. Ostrowski

19.XImewa trójpalczasta (Rissa tridactyla) – 2 juv./ imm. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (www.komisjafaunistyczna.pl)

27.XImewa żółtonoga (Larus fuscus) – 2 juv. – zachodnia Dolina Baryczy (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (lista PTAKI)

27.XIbernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1 os. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (lista PTAKI)

27.XI-23.XIIohar (Tadorna tadorna) – 2 os. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); T. Szymala i inni (Ptaki Śląska 18)

1.XIIczarnowron (Corvus corone) – 1 os. – zachodnia Dolina Baryczy (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (forum.przyroda.org)

3-4.XIIbernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis) – 1-3 juv. – kompleks Radziądz (gm. Żmigród); W. Lenkiewicz (lista PTAKI)

10.XIIgęś mała (Anser erythropus) – 1 juv. – kompleks Stawno (gm. Milicz); W. Lenkiewicz (www.komisjafaunistyczna.pl)