min min min
miesiac dzien
min

Jak zwiedzać?

Bliskość przyrody, stanowiącej największą wartość krainy nad Baryczą najlepiej poznawać wędrując niespiesznie wśród stawów, lasów i pól. Ułatwieniem w tych wędrówkach znakowane szlaki piesze, łączące wszystkie najważniejsze atrakcje Doliny. Dla pieszego turysty pragnącego bliżej obcować z naturą przygotowano ścieżki przyrodnicze, dzięki którym poznać możemy różne aspekty świata żywego.

27 marca 2011

Dolinę Baryczy można zwiedzać na wiele sposobów. Sieć szlaków i ścieżek umożliwia uprawianie wszystkich popularnych rodzajów turystyki nizinnej.

Pieszo: Bliskość przyrody, stanowiącej największą wartość krainy nad Baryczą najlepiej poznawać wędrując niespiesznie wśród stawów, lasów i pól. Ułatwieniem w tych wędrówkach znakowane szlaki piesze, łączące wszystkie najważniejsze atrakcje Doliny. Dla pieszego turysty pragnącego bliżej obcować z naturą przygotowano ścieżki przyrodnicze, dzięki którym poznać możemy różne aspekty świata żywego.

Kajakiem: Osią doliny jest rzeka Barycz, którą prowadzi malowniczy szlak kajakowy. Ze względu na powolny nurt jest on dostępny również dla mniej wprawnych amatorów tej odmiany aktywnego wypoczynku. W okresach wyższych stanów wód można spływać również mniejszymi rzekami, uchodzącymi do Baryczy. Przez najciekawsze tereny płyną Prądnia czy Młynówka Sułowska.

Konno: Dolina Baryczy oferuje atrakcyjne tereny dla amatorów turystyki konnej. Możliwość spędzenia wypoczynku w siodle zapewniają ośrodki jeździeckie oraz sieć szlaków.

Rowerem: Ze względu na dużą rozciągłość równoleżnikową wartym polecenia środkiem służącym do zwiedzania Doliny jest rower. Główne atrakcje i miejscowości połączone znakowanymi szlakami. Liczne polne i leśne drogi umożliwiają zwiedzanie również rowerzystom preferującym trasy własnego pomysłu.