min min min
miesiac dzien
min

Staw Stary - wieża obserwacyjna

Na wschodnim brzegu tego największego w Dolinie Baryczy stawu stoi piętrowa wieża obserwacyjna

16 grudnia 2011
pokaz wpołrzędne mapy

 

Staw Stary to największy i jeden z najstarszych stawów w Dolinie Baryczy. Widoczny już na mapie baronatu żmigrodzkiego Bergera z 1676 roku, zajmował wówczas 720 ha, a jego linia brzegowa liczyła aż 14 km długości. Obecnie staw ma 300 ha powierzchni i wchodzi w skład kompleksu Radziądz, stanowiąc jego północną część. Podobnie jak cały kompleks, staw Stary objęty jest rezerwatem przyrody "Stawy Milickie".

Na wschodnim brzegu stawu jesienią 2011 roku wybudowano w ramach projektu "Turystyka przyjazna przyrodzie w Dolinie Baryczy" wieżę obserwacyjną. Zadaszony jednopiętrowy obiekt umożliwia obserwację niemal całej powierzchni stawu. Najlepsze warunki do podziwiania przyrody panują tu rano, przy słońcu świecącym zza pleców obserwatora patrzącego na lustro wody.

Przy wieży kończy się ścieżka przyrodnicza "Trzy stawy", łącząca staw Stary z kompleksem Niezgoda.

Dojście do wieży: z Niezgody od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 439 z lokalną drogą w stronę Olszy na północ; po 750 m w drogę polną na zachód za znakami ścieżki przyrodniczej; nią 1,5 km do wieży na brzegu stawu

Przyroda: Staw Stary jest jednym z najcenniejszych przyrodniczo zakątków Doliny Baryczy. Jego brzegi, ukształtowane w znacznym stopniu naturalnie, zajmują oprócz rozległych trzcinowisk także fragmenty turzycowisk, wilgotnych łąk i olsu.

Ze względu na powierzchnię, bogactwo siedlisk i naturalny charakter niezwykle bogata jest awifauna lęgowa stawu. Gniazda zakłada tu ponad 20 par gęgawy. Spośród kaczek gniazdują podgorzałka, cyranka i cyraneczka, a populacja głowiecki liczy ponad 40 par. Liczny jest wodnik (ponad 20 terytoriów). Występuje tu 5 par błotniaków stawowych, a także bąk i bączek. Na obrzeżach lęgną się żuraw, czajka i kszyk. Z ptaków wróblowych występuje tu po około 10 par brzęczki, wąsatki i dziwonii.

Bardzo duże liczebności osiągają na stawie zgrupowania ptaków w okresach migracji. W rozległych trzcinowiskach znajduje się jedno z najwiekszych w Dolinie Baryczy noclegowisk żurawia - obserwowano tu jesienne zloty ponad 4 tysięcy ptaków. Nocuje tu do 10 tysięcy gęsi zbożowych i białoczelnych, do 2 tysięcy gęgaw, ponad 1000 śmieszek, do 700 dużych mew (głównie białogłowa) i do 100 mew małych. W stadach liczniejszych gęsi regularnie obserwowane są bernikle białolice oraz gęsi krótkodziobe i małe, natomiast w stadach mew trafiają się mewa czarnogłowa, siodłata i żółtonoga. Na żerowiskach zbiera się ponad 4 tysiące cyraneczek, po ponad 2 tysiące płaskonosów i głowienek, do 500 świstunów, do 400 nurogęsi, ponad 100 gągołów, łabędzie krzykliwe i czarnodziobe, ohary, pojedyncze hełmiatki i szlachary.

Na odsłoniętym dnie obserwować można liczne gatunki ptaków siewkowych. Stada czajek i siewek złotych mogą przekraczać tysiąc osobników. biegus zmienny , brodziec śniady i batalion tworzą koncentracje liczące ponad 100 osobników, a w mniejszych zgrupowaniach notowano sieweczki obrożne, siewnice, kszyki, kulik wielkie i biegusy malutkie. Z rzadszych migrantów obserwowano tu szablodzioba, piaskowca, biegusa rdzawego, kamusznika i płatkonoga szydłodziobego. W okresie odłowów karpia stada czapli siwych i białych liczą nawet po 300 osobników; obserwowano też koncentrację ponad 60 bielików.

Spośród gatunków rzadko zalatujących na stawie Starym obserwowano berniklę obrożną, kazarkę, szczudłaka, biegusa arktycznego, wydrzyka ostrosternego, orlicę, mewę trójpalczastą i czarnowrona. Stwierdzenia kapturnika, północnoamerykańskiego tracza, nie są traktowane jako pojawy naturalne.

 
ico
agroturystyki w pobliżu
Kwatera Myśliwska Niezgoda