min min min
miesiac dzien
min

Staw Grabownica – wieża obserwacyjna

Najwyższa w Dolinie Baryczy wieża obserwacyjna, umożliwiająca obserwacje ptaków, a także podziwianie krajobrazu okolic, stoi na południowym brzegu stawu Grabownica.

22 listopada 2012

Staw Grabownica jest największym akwenem kompleksu Stawno. Jego powierzchnia, licząca 283 ha, stawia go na trzecim miejscu wśród wszystkich baryczańskich stawów.

Pierwsze wzmianki o istnieniu w tym miejscu zbiorników wodnych pochodzą z pierwszej połowy XVII wieku. Źródła z tego okresu mówią o dwóch stawach Grabownica: Grabownica Dolna zajmowała w przybliżeniu obszar współczesnego stawu, natomiast od wschodu sąsiadowała z nią Grabownica Górna, którą zlikwidowano w XIX wieku w okresie radykalnego zmniejszania powierzchni stawowej. Obecnie są tutaj pola uprawne oraz wieś Młodzianów, choć w terenie odnaleźć można ślady dawnych grobli. Analiza zapisów historycznych oraz nazw akwenów skłania do przypuszczenia, iż w XVI wieku oba stawy połączone były w jeden olbrzymi zalew, zajmujący około 1000 ha (a więc ponad 3-krotnie więcej niż największe współcześnie istniejące stawy)!
Staw Grabownica w całości leży w granicach rezerwatu „Stawy Milckie”. Ze względu na wysokie walory przyrodnicze oraz niedostępność brzegów, w 2008 roku na południowym brzegu stawu, w miejscu gdzie uchodzi do niego kanał biegnący od rzeki Prądni i jazu Grabownica, powstała wieża obserwacyjna, licząca 13 metrów wysokości (najwyższa tego typu konstrukcja w Dolinie Baryczy). Trzy poziomy widokowe umożliwiają obserwacje przyrody stawu, jak również ukazują szeroką panoramę okolic kompleksu Stawno.
Szosą z Grabownicy biegnie pomarańczowy szlak rowerowy Doliny Baryczy

Dojście do wieży:
Z centrum wsi Grabownica szosą w stronę Czatkowic. 200 m na południe od ostatnich zabudowań Grabownicy; na zakręcie przy jazie ścieżką na wschód 200 m do widocznej z drogi wieży na brzegu stawu (dojście oznakowane znakiem informacyjnym).

Przyroda:
Staw Grabownica nie przypomina zbiornika utworzonego przez człowieka. Wygląda on jak naturalne eutroficzne jezioro, z licznymi zatoczkami i wyspami trzcinowymi, o brzegach porośniętych miejscami olsem czy szuwarem turzycowym. Te cechy, połączone z dużą powierzchnią (trzeci co do wielkości staw w Dolinie Baryczy) sprawiły, że występuje tu wiele cennych i ciekawych gatunków ptaków.
Kilka lęgowych gatunków osiąga tu liczebności nie notowane na żadnym innym stawie w Dolinie Baryczy. Można wśród nich wymienić gęgawę (ponad 25 par), nurkującą kaczkę głowienkę (ponad 60 par) czy zamieszkującą trzcinowiska zielonkę (ponad 10 samców). Notowano tu po około 5 terytoriów podgorzałki, żurawia, bąka, bączka czy błotniaka stawowego. W szuwarach usłyszeć można nawet po kilkanaście terytorialnych samców brzęczki czy wodnika. W sprzyjających latach gniazdowało tu nawet 10 par wąsatki.
Staw Grabownica jest świetnym miejscem do obserwacji żurawi. Trzcinowiska i przyległe do stawu lasy zasiedla do 6 par lęgowych, zaś w okresie migracji jesiennej na trzcinowych wyspach i płyciznach (zwłaszcza w północnej części stawu) nocuje często ponad 1000 tych pięknych ptaków. Grabownica to również bardzo ważne miejsce postojowe dla przelotnych gęgaw i gęsi zbożowych, wśród których wypatrzyć można rzadkie gęsi krótkodziobe (nawet 6 osobników jednocześnie!), bernikle białolice i bernikle rdzawoszyje. Spotykane są tu duże koncentracje ptaków siewkowych, jak na przykład czajek czy biegusów śniadych. Na stawie regularnie przebywa ponad setka czapli białych. Wiosną z wieży można obserwować żerujące gromadnie nad wodą rybitwy czarne, białowąse i białoskrzydłe. Zobaczyć tu można wszystkie trzy gatunki łabędzi – najliczniejsze nieme (gromadzące sie tu na pierzowiska), oraz rzadsze krzykliwe i czarnodziobe.


Wśród ptaków szponiastych spotykano tu koncentracje ponad 20 bielików. Obfitość pokarmu sprawia, że zaobserwować tu można również drapieżniki niezwiązane bezpośrednio z wodą, takie jak kania ruda czy sokół wędrowny.

Wieża stanowi też świetne miejsce do obserwacji ssaków. W ustronnych zatoczkach przy niskim stanie wody często pojawiają się dziki i jelenie, zaś u podnóża punktu widokowego wśród trzcin wprawne oko dostrzec może pochodzącego z Ameryki „wodnego szczura” – piżmaka.