min min min
miesiac dzien
min

Staw Niezgoda I – czatownia

Jedyna w zachodniej części Doliny Baryczy czatownia do obserwacjo ptaków znajduje się w południowo zachodnim narożniku kompleksu stawów Niezgoda

22 listopada 2012

Pod Niezgodą już w XVII wieku istniał duży (choć nie na ówczesne warunki) staw, o powierzchni ponad 200 ha.

Przetrwał on w podobnym kształcie kilka wieków, nie zmieniając się zasadniczo. Dopiero w drugiej połowie XX wieku został on podzielony na dwa akweny,
z których bliższy wsi staw oznaczono numerem I. 
Kompleks Niezgoda nie wchodzi w skład rezerwatu „Stawy Milickie”, lecz jego przyroda jest również bardzo bogata i warta podziwiania. W tym celu przy południowo zachodnim narożniku stawu wybudowano czatownie do obserwacji ptaków. Ponadto wokół całego kompleksu przebiega ścieżka przyrodnicza „Trzy Stawy”.

Dojście do czatowni:
Z Rudy Milickiej szosą w stronę Milicza. 350 m na zachód od ostatnich budynków po północnej stronie drogi widoczne tablice edukacyjne i czatownia nad stawem

Przyroda:
W Niezgodzie występuje większość typowych mieszkańców baryckich stawów. Liczne populacje lęgowe mają tu gęgawa i perkoz dwuczuby (w obu przypadkach – ponad 15 par). Wśród gniazdujących ptaków do cenniejszych należą błotniak stawowy, bąk oraz żuraw. W niektórych sezonach staw pozostaje bez wody – wówczas na jego odsłoniętym dnie lęgną się sieweczki rzeczne. Porośnięte liściastymi zadrzewieniami wyspy zamieszkuje rzadki dzięcioł zielonosiwy.
W okresie przelotów obserwowano tu duże koncentracje kaczek – głowienek, podgorzałek, płaskonosów i krakw. Późną jesienią i zimą (oprócz okresów zlodzenia tafli wody) notowano tu również stada gągołów, nurogęsi i bielaczków, a także pojedynczych przedstawicieli kaczek z dalekiej północy (ogorzałka, lodówka, markaczka). Regularnie i w znacznej liczbie zatrzymują się wszystkie trzy gatunki łabędzi (niemy, krzykliwy i czarnodzioby). Obserwowano tu również inne gatunki ptaków blaszkodziobych, pojawiające się w Dolinie Baryczy nieregularnie; warto wśród nich wymienić gęsiówkę egipską, ohara i hełmiatka.
Drzewa na wyspach są świetnym miejscem odpoczynku dla licznych kormoranów. W płytkiej wodzie na stawie gromadzą się czaple białe i bociany czarne. Spotkać tu można stada ptaków siewkowych – batalionów, rycyków, łęczaków, kwokaczy czy samotników. Wśród nich trafiają się rzadsze gatunki, takie jak szczudłak czy brodziec pławny. Obserwowano tu żerowiskowe koncentracje ponad 30 bielików, a także ponad 500 mew białogłowych.