min min min
miesiac dzien
min

Staw Słupicki Stary – czatownia

Na brzegu najbliższego Miliczowi stawu należącego do rezerwatu „Stawy Milickie” znajduje się czatownia obserwacyjna.
22 listopada 2012

Staw Słupicki Stary to jeden ze starszych akwenów kompleksu Stawno. Podobny do współczesnego kształt stawu zobaczymy już na mapach z XVIII wieku.

Jest to najbliższa Miliczowi część rezerwatu „Stawy Milickie” – dla turystów zaczynających zwiedzanie Doliny Baryczy od jej głównego grodu miejsce to stanowi swoiste wrota do królestwa karpia i ptaków. Leżąca na południowym brzegu stawu czatownia jest więc dla wielu podglądaczy natury pierwszym miejscem kontaktu z niezwykłą przyrodą nadbaryckiej ziemi.

Dojście do czatowni:
Z Rudy Milickiej szosą w stronę Milicza. 350 m na zachód od ostatnich budynków po północnej stronie drogi widoczne tablice edukacyjne i czatownia nad stawem

Przyroda:
Na lęgową awifaunę stawu Słupickiego Starego składa się większość podstawowych gatunków stawowych Doliny Baryczy. Obserwacje najlepiej prowadzić tu późną wiosną i latem, kiedy z czatowni można dostrzec pływające wśród umiarkowanie rozwiniętej roślinności rodzinki z młodymi. Zobaczymy tutaj gęsi gęgawy, kaczki (pospolite krzyżówki, mniej liczne krakwy, czernice i głowienki, oraz rzadka podgorzałkę), trzy gatunki perkozów (dwuczuby, rdzawoszyi i perkozek) oraz należące do chruścieli łyski. Z tymi ostatnimi spokrewnione są bardziej skryte gatunki – kokoszka i wodnik.
Na przelotach notowano tu stada nurogęsi i krakw, a przy niskim stanie wody – zgrupowania czapli białych i bocianów czarnych, a także kilku gatunków ptaków siewkowych (m.in. bekasy kszyki i brodźce śniade). Do najciekawszych gatunków zaobserwowanych na tym stawie należy uhla, kaczka pochodząca z dalekiej północy, oraz siwerniak, rzadko spotykany na przelotach gatunek świergotka.