min min min
miesiac dzien
min

Grodzisko Kaszowo

23 marca 2011

Grodzisko Kaszowo znajdujące się kilkadziesiąt metrów od przystani pochodzi prawdopodobnie z X lub przełomu X i XI w.

Ulokowane na skraju łąk, ok. 2 km od obecnej wsi Koruszka tuż nad rzeką Barycz, grodzisko stanowiło niegdyś jedno z ważniejszych miejsc osadnictwa w rejonie dzisiejszego Milicza.  Gród ten został założony na śladach starszej osady. W trakcie prac wykopaliskowych wykopano wiele odłamków naczyń, rylce kościane, noże żelazne, kości zwierząt, polepę, węgle drzewne oraz ślady po brukowanym wjeździe. Obecnie  w miejscu dawnego grodziska stoi upamiętniający go kamień. Obok stoi wiata turystyczna, która podobnie jak i przystań kajakowa powstała dzięki Nadleśnictwu Milicz. Koło wiaty znajduje się miejsce na ognisko. W przepływającej obok grodziska Baryczy jak i w jej starorzeczu mieszkają bobry. Ci wybitni „inżynierzy wodni” powrócili w te rejony na początku lat 90-tych XX w. Po długoletniej przerwie. Ssaki te powróciły  dzięki reintrodukcji, ale osiedliły się tu także osobniki, które przywędrowały z nad Warty. Obecnie populacja ta dynamicznie się rozwija i zasiedla już nie tylko Barycz, ale i jej dopływy, rowy, cieki wodne i stawy. W odróżnieniu od innych rejonów bobry żyją tu w wykopanych przez siebie norach, a nie żeremiach.