min min min
miesiac dzien
min

Szwedzka Górka

Ślad obecności w Dolinie Baryczy szwedzkich wojsk, stanowiący zarazem pomnik przyrody

13 lutego 2012
pokaz wpołrzędne mapy

Między Sułowem a Miłosławicami znajduje się niewielkie wzgórze, przecięte drogą wojewódzką nr 439 Milicz - Żmigród. Wzniesienie, nazwane Szwedzką Górką, jest porośniętą lasem sosnowym wydmą. Wśród wielu podobnych miejsc w Dolinie Baryczy miejsce to wyróżnia ciekawe wydarzenie historyczne, które miało tu miejsce przed wiekami.

Podczas wojny trzydziestoletniej przez obszar Śląska, stanowiący wówczas część Cesarstwa Austriackiego, maszerowały liczne wojska. Wśród nich byli również Szwedzi. Jako protestanci stali oni po przeciwnej stronie konfliktu co władający nadbaryckimi ziemiami katoliccy austriaccy Habsburgowie. Właśnie pomiędzy oddziałami austriackimi a szwedzkimi w okolicy wzniesienia pod Sułowem dnia 28 lipca 1645 roku doszło do zbrojnej potyczki. Ze starcia zwycięsko wyszły oddziały austriackie. Polegli żołnierze pochowani zostali pod głazem narzutowym. Wzgórze z eratykiem stanowi więc miejsce pamięci o ofiarach bitwy. Po drugiej stronie szosy znajduje się drewniany krzyż, który (jak głosi tradycja) postawiono w miejscu śmierci szwedzkiego generała.

Wydmowe wzgórze porasta typowy dla takiego siedliska las sosnowy. Cztery największe drzewa, o obwodach ponad 2 metry każda, liczą sobie już około 150 lat i stanowią pomnik przyrody.

W nazewnictwie miejsc w Dolinie Baryczy ślady obecności Skandynawów można odnaleźć jeszcze w kilku miejscach. Na wydmowych Wzgórzach Czarownic, leżących na zachód od stawu Mewi Duży w kompleksie Ruda Sułowska, na brzegu samego stawu, znajduje się głaz narzutowy, zwany Szwedzkim Cmentarzyskiem. Również w kompleksie lasów, porastającym Wzgórza Czarownic, rośnie Dąb Szwedzki. Został on posadzony z żołędzia pochodzącego z rosnącego tu wcześniej drzewa, które z kolei zasadził król Szwecji Karol XII w miejscu obozu swoich wojsk w okresie wojny północnej (początek XVIII wieku. W pobliżu obu tych miejsc prowadzi niebieski szlak archeologiczny. Wreszcie w dużym kompleksie leśnym Przewory, między Książęcą Wsią a Gruszeczką, przy Drodze Torowej stoi słup graniczny z XVII wieku, który obok zwykle używanej nazwy Kamień Napoleona zwany jest również Szwedzkim Kamieniem.

 
ico
agroturystyki w pobliżu
CZTERY PORY ROKU, (...)
Gospodarstwo Agroturystyczne E.S. (...)
Gospodarstwo Agroturystyczne Zofia (...)
ANNA, Sułów
MIASTECZKO COUNTRY, Sułów