min min min
miesiac dzien
min

Rezerwat "Olszyny Niezgodzkie"

Nad rzeką Ługą w pobliżu wsi Niezgoda zachowały się malownicze i niedostępne olsy - lasy rosnące w wodzie

24 marca 2011
pokaz wpołrzędne mapy

Las na wodzie

Rezerwat „Olszyny Niezgodzkie”, który zajmuje 74,28 ha, utworzony został w 1987 roku w celu zachowania naturalnego obszaru bagiennego olszyn w zasięgu rzeki Ługi.

Znajduje się on na południe od wsi Niezgoda. Od zach. graniczy z asfaltową drogą leśną prowadzącą z Niezgody do Rudy Żmigrodzkiej, a od wsch. Z uregulowaną o obwałowaną rzeką Ługa (Stara Barycz). Na wsch. od niej na obszarze ok. 150 ha również rozciągają się olsy. Są to fragmenty ok. 100 letnich drzewostanów olszowych, poprzerywane porębami, uprawami leśnymi i młodnikami. W pobliżu asfaltowej drogi rośnie także kilka okazałych dębów szypułkowych, z których najgrubszy liczy sobie 675 cm w obwodzie i jest pomnikiem przyrody. Kilka z nich ma charakterystyczne licznie wydrążone otwory. Powstają one za sprawą chronionego Koziroga Dębosza, którego larwy przez trzy pierwsze lata swojego życia bytują w pniach dębów.

Ogółem flora roślin naczyniowych rezerwatu liczy 276 gatunków ( w tym 26 gatunków drzew, 23 gatunki krzewów i 227 gatunków roślin zielnych). Z gatunków chronionych należy wymienić: bluszcz pospolity, kalinę koralową, kruszynę pospolitą, porzeczkę czarną, konwalię majową, grzyb sromotnik bezwstydny oraz sztucznie wprowadzony jarząb szwedzki. Oprócz roślin olszyny są także ostoją ssaków, płazów i gadów. Od niedawna coraz liczniej na tym terenie występują bobry, których ślady działalności łatwo dostrzec z drogi asfaltowej Niezgoda – Ruda Żmigrodzka. Coraz gorszy bilans wodny, suche lata i nienajlepsza gospodarka wodna ludzi są olbrzymim zagrożeniem dla podmokłych środowisk takich jak olszyny. Może właśnie bobry, w skutek swojej inżynierii wodnej, będą wstanie zapobiec degradacji tego niezwykle cennego i unikatowego ekosystemu, który niegdyś był bardzo powszechny w Dolinie Baryczy.

 
ico
agroturystyki w pobliżu
U KANGURA, Ruda (...)
Kwatera Myśliwska Niezgoda