min min min
miesiac dzien
min

Stawy Radziądz

27 kwietnia 2011
pokaz wpołrzędne mapy

Największą wartością kompleksu Radziądz, wchodzącego w skład rezerwatu "Stawy Milickie", jest Staw Stary - największy i jeden z najstarszych zbiorników w Dolinie Baryczy, mający charakter naturalnego jeziora.

Staw Stary zajmuje obecnie powierzchnię 300 ha, choć dawniej był on przeszło dwukrotnie większy (około 700 ha). Cały kompleks liczy obecnie 665 ha. Znajdują się w nim dwa stawy lęgowiskowe - jednym jest wspomniany wyżej Staw Stary, drugim natomiast Staw Jeleni III.

Charakterystycznym i unikalnym w skali regionu elementem stawów radziądzkich jest wspólna kolonia czapli siwych i kormoranów, znajdująca się na szerokiej zalesionej grobli między stawami Starym a Jelenim III. W 2006 roku odnotowano tu odpowiednio 201 gniazd czapli i 101 kormoranów. Gatunki te są źródłem konfliktu między zarządzającym stawami gospodarstwem rybackim a służbami ochrony przyrody. Powodem jest oczywiście dieta tych ptaków, którą stanowią niemal wyłącznie żywe ryby. Ze względu na fakt, iż oba gatunki nie należą obecnie do zagrożonych w Polsce, dozwolone jest ich płoszenie lub nawet odstrzeliwanie przez odpowiednie służby w obrębach hodowlanych. Istnienie kolonii przy radziądzkich stawach jest efektem kompromisu między stronami sporu.

W kompleksie Radziądz gnieździ się wiele innych cennych i interesujących gatunków ptaków. Należy tu wymienić bąka, bączka, gęgawę, podgorzałkę, błotniaka stawowego, zielonkę czy wąsatkę. Naturalne brzegi stawów (dobrze zachowane zwłaszcza przy stawie Starym) umożliwiły wytworzenie turzycowisk i fragmentów podmokłych łąk, które są siedliskiem lęgowym dla wielu gatunków niespotykanych w innych częściach Doliny Baryczy. Należy tu wymienić cyrankę, cyraneczkę i kszyka. W miejscu, gdzie brzegi stawów porośnięte są starodrzewiem, gniazdują gągoł i nurogęś - gatunki składające jaja w dziuplach.

W okresach przelotów na wyspach trzcinowych na stawach kompleksu (zwłaszcza na Jelenim III) gromadzą się na nocleg stada żurawi, liczące nawet po kilkaset osobników. Stałym i bardzo rzucającym się elementem jesiennej i wczesnowiosennej awifauny są wielkie stada gęsi zbożowych i białoczelnych. Wśród nich regularnie obserwowane są rzadsze gatunki, takie jak gęś krótkodzioba, bernikla białolica czy bernikla rdzawoszyja.

 
ico
agroturystyki w pobliżu
Kwatera Myśliwska Niezgoda